Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu độ chính xác của chi tiết khối trong điều kiện sản xuất hàng khối
Authors: Đỗ Hoàng Hải
Advisor: Hoàng Văn Gợt
Trần Văn Địch
Keywords: Chi tiết máy; Độ chính xác
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công cơ. Giới thiệu các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định các đặc tính của các quy luật phân bố của độ chính xác gia công. Xác định độ chính xác gia công của chi tiết trên máy tiện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2411
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255278.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 830,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255278-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 115,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.