Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống sản xuất linh hoạt để gia công chi tiết dạng hộp
Authors: Nguyễn Văn Tình
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Chi tiết máy; Gia công
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những khái niệm cơ bản về hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Nguyên tắc thiết lập hệ thống sản xuất linh hoạt FMS. Các thành phần cơ bản của FMS. Xác định thành phần thiết bị của hệ thống FMS và thiết kế hệ thống FMS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2413
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

88

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255279.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255279-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 184,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.