Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng của chế độ cắt tới độ nhám bề mặt khi gia công trên máy phay CNC
Authors: Hoàng Mạnh Cường
Advisor: Trần Đức Quý
Trần Văn Địch
Keywords: Gia công; Cắt
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan quá trình cắt khi phay. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2414
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

318

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255280.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255280-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 193,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.