Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển phần mềm tích hợp CAD/CAM
Authors: Nguyễn Quốc Việt
Advisor: Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Phần mềm; Gia công
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ CAD/CAM-CNC. Một số ngôn ngữ lập trình tự động và khái quát về ngôn ngữ APT. Cơ sở lý thuyết xây dựng phần mềm CAD/CAM. Phần mềm BK CAM 2.0.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2424
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255298.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 2,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255298-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 121,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.