Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (V, S, t) đến độ mòn của dao phay trụ đứng bằng thép gió sản xuất tại Việt Nam khi gia công thép 45
Authors: Nguyễn Anh Đức
Advisor: Trần Thế Lục
Keywords: Thép; Gia công
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về quá trình cắt. Đặc điểm quá trình cắt khi phay. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của chế độ cắt. Các kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2425
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254881.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 8,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254881.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 138,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.