Thông tin tài liệu


Title: Lập mô hình và khảo sát đặc tính động lực học thẳng đứng xe bán mooc
Authors: Vũ Thành Niêm
Advisor: Võ Văn Hường
Keywords: Ô tô; Động lực học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên đề nghiên cứu. Xây dựng mô hình và lập hệ phương trình động lực học thẳng đứng xe bán moóc. Giải hệ phương trình bằng matlab simulink và các phương án khảo sát. Phân tích và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật ô tô và xe chuyên dụng - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2428
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

80

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255238.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255238-TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 131,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.