Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu CAD/CAM và ứng dụng trong chế tạo mẫu
Authors: Nguyễn Thị Châu
Advisor: Bùi Ngọc Tuyên
Keywords: Gia công; Phần mềm
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở dữ liệu CAD. Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu CAD. Thực nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu CAD/CAM và chế tạo mẫu. Ứng dụng kỹ thuật ngược trong kiểm tra mẫu gia công và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2431
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

34

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255183.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255183.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 247,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.