Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuẩn bị công nghệ
Authors: Trịnh Tiến Dũng
Advisor: Đào Duy Trung
Keywords: Vật liệu; Gia công
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về kỹ thuật CAD/CAM/CNC và cơ sở dữ liệu phục vụ quá trình chuẩn bị công nghệ. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Xây dựng cơ sở dữ liệu để xác định chế độ cắt khi ứng dụng hệ số tính gia công của vật liệu. Ứng dụng cơ sở dữ liệu thuộc tính vào thực tiễn.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2436
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

46

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255035.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255035.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 185,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.