Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xác định chế độ cắt cho máy tiện CNC
Authors: Hoàng Minh Long
Advisor: Nguyễn Văn Huyến
Keywords: Máy tiện; Cắt
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về độ chính xác gia công. Các phương pháp thực nghiệm nghiên cứu độ chính xác gia công. Thiết kế, thực hiện thực nghiệm. Xử lý kết quả thực nghiệm và kết luận.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Cơ điện tử - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2437
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254938.PDF.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254938-TT.PDF.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 160,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.