Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển các thông số công nghệ để đảm bảo chất lượng bề mặt khi gia công các vật liệu có tính dẻo cao trên máy tiện CNC
Authors: Nguyễn Chí Công
Advisor: Nguyễn Đắc Lộc
Keywords: Gia công; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu về xác lập quan hệ giữa độ nhám bề mặt với thông số công nghệ. Khái quát về lý thuyết cắt gọt bằng phương pháp tiện, chất lượng bề mặt và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bề mặt. Giới thiệu đặc điểm công nghệ CNC. Tính dẻo của vật liệu. Nội dung và phương pháp thí nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2442
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255091.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3,06 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255091.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 37,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.