Thông tin tài liệu


Title: Tính toán thiết kế robot trực giao song song ba bậc tự do ứng dụng trong gia công cơ khí
Authors: Nguyễn Mạnh Tiến
Advisor: Phan Văn Đồng
Keywords: Robot; Gia công cơ khí
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tính toán phân tích động học. Tính toán đường dụng cụ gia công CNC 3 trục trong không gian. Thiết kế cơ khí. Xây dựng thuật toán điều khiển và thiết kế mạch điều khiển.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2463
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 0000000253998.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,84 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253988-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 145,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.