Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ gia công trên máy phay CNC qua đánh giá profile bề mặt
Authors: Nguyễn Văn Công
Advisor: Nguyễn Thị Phương Mai
Keywords: Máy phay; Gia công
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày chất lượng bề mặt chi tiết máy. Tổng quan về công nghệ CNC. Thép cacbon và ứng dụng của nó. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ gia công trên máy CNC qua đánh giá profile bề mặt.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2468
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000254357.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.