Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến chiều cao nhấp nhô bề mặt khi gia công thép 45 chưa nhiệt luyện trên máy phay CNC
Authors: Phạm Thị Thu Trà
Advisor: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Máy phay; Gia công
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về phay và mô hình hóa. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Nghiên cứu thực nghiệm và đánh giá kết quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2469
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254475.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254475-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 204,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.