Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số đặc điểm kỹ thuật của bột xi măng đến năng suất máy đóng bao kiểu quay bán tự động
Authors: Hoàng Trường Sơn
Advisor: Nguyễn Thị Ngọc Lân
Keywords: Máy đóng gói; Chế tạo máy; Xi măng
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ sản xuất xi măng. Cơ sở lý thuyết về ảnh hưởng của một số đặc tính kỹ thuật của xi măng đến năng suất máy đóng bao kiểu quay. Thực nghiệm khảo sát ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của bột xi măng đến năng suất của máy đóng bao kiểu quay. Kết luận và kiến nghị
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2475
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000254424.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.