Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu sự hình thành khuyết tật do mất ổn định trong dập khối
Authors: Nguyễn Quang Thắng
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Chi tiết máy; Gia công
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về công nghệ dập khối. Nghiên cứu sự mất ổn định và sự hình thành khuyết tật "gấp". Thiết lập mô hình tính toán quá trình biến dạng dẻo trong bài toán chồn. Nghiên cứu bài toán dập khối chi tiết ống nối và bánh răng côn răng thắng
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2489
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254395.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254395-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 153,95 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.