Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phần mềm Catia trong thiết kế và lập trình gia công trục vít có bước thay đổi trên máy tiện CNC
Authors: Trần Công Chi
Advisor: Nguyễn Viết Tiếp
Keywords: Trục vít; Chế tạo máy; Gia công
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu. Thiết bị sử dụng trục vít có bước thay đổi. Công nghệ gia công trục vít có bước thay đổi. Ứng dụng phần mềm Catia trong thiết kế và gia công trục vít.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2011.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2491
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254335.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,53 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254335-TT.PDF
    Restricted Access
  • Size : 165,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.