Ths-Điện (911)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 911

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Tuấn;  Advisor : Nguyễn Xuân Hoàng Việt (2016)

 • Tổng quan về ổn định trong hệ thống điện. Thiết bị đo lường đồng bộ pha và ứng dụng. Bài toán tối ưu hóa vị trí đặt thiết bị đo lường đồng bộ pha trên hệ thống. Bài toán đánh giá trạng thái. Phương pháp tổng trở để đánh giá ổn định điện áp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Quang;  Advisor : Nguyễn Thị Lan Hương (2016)

 • Tổng quan về hệ thống đo khí thải. Các phương pháp phân tích và một số công thức thường dùng trong hệ thống CEMS. Minh họa thiết kế hệ thống CEMS nhà máy nhiệt điện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hoa;  Advisor : Nguyễn Việt Dũng (2016)

 • Tổng quan về công nghệ sấy nông sản, dược liệu; về công nghệ sấy bằng bơm nhiệt; hệ thống sấy sử dụng vi sóng; hệ thống sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng; về cây chùm ngây. Nêu thiết bị và phương pháp nghiên cứu. Thực nghiệm đánh giá ảnh hưởng của các thông số đến hiệu quả làm việc của hệ thống sấy bằng bơm nhiệt hai tầng kết hợp với vi sóng đối với lá chùm ngây. Nghiên cứu xác định&#...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Long;  Advisor : Lê Thị Lan (2016)

 • Tổng quan về nhận dạng hình trạng người. Nhận dạng hình trạng người từ nhiều KINECT. Thực nghiệm và đánh giá kết quả nghiên cứu hình trạng người từ nhiều KINECT.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Hải;  Advisor : Phan Đăng Khải (2007)

 • Hiện trạng lưới điện phân phối trung áp ở Việt Nam. Tổng quan về độ tin cậy cung cấp điện và các giải pháp nâng cao độ tin cậy cho hệ thống điện. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện bằng giải pháp tự động hóa thiết bị đóng cắt phân đoạn trên lưới điện phân phối trung áp. Tính toán lựa chọn vị trí, chủng loại thiết bị đóng cắt phân đoạn tối ưu.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thế Cường;  Advisor : Bùi Thế cường (2007)

 • Tổng quan về công nghệ cô đặc chân không, nhúng ứng dụng của cô đặc chân không trong bảo quản sản phẩm thực phẩm, lựa chọn sản phẩm điển hình cho quá trình thực nghiệm công nghệ cô đặc chân không. Nghiên cứu tính toán, thiết kế thiết bị: Tính cơ khí, kết cấu, độ chân không, tính cấp nhiệt. Xác định các thông số cơ bản của công nghệ và thiết bị ảnh hưởng đến quá trình cô đặc như : ...