Ths-Điện (938)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 938

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Duy Đông;  Advisor : Trịnh Hùng Thám (2006)

 • Giới thiệu tổng quan về chế độ không đối xứng trong hệ thống điện, các phương pháp nghiên cứu chế độ không đối xứng và đối xứng hoá; khảo sát khả năng đối xứng hoá của máy bù đồng bộ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thành Doanh;  Advisor : Trần Đình Long (2004)

 • Tình hình phát triển các hệ thống tải điện có bù dọc trên thế giới và trong nước. Vai trò và chế độ làm việc của thiết bị bù dọc. Bảo vệ các thiết bị bù dọc. Bảo vệ những đường dây bù dọc

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Quang Thuấn;  Advisor : Lê Văn Doanh (2006)

 • Giới thiệu cơ sở lý thuyết về độ tin cậy; phương pháp phân tích và đanh giá độ tin cậy hệ thống điện

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Nam Trung;  Advisor : Nguyễn Lân Tráng (2006)

 • Giới thiệu hiện trạng sơ đồ và chế độ làm việc của hệ thống điện Việt Nam giai đoạn 2006-2010, chế độ làm việc của đường dây siêu cao áp, tổn thất công suất và tổn thất điện năng - hiệu suất tải điện của đường dây SCA, phương pháp dự báo tổn thất điện năng trong lưới điện - tính toán cho đường dây SCA 500kV tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Chiến;  Advisor : Trần Kỳ Phúc (2011)

 • Trình bày tổng quan về ổn định động và các phương pháp tính toán ổn định động của hệ thống điện. Xây dựng cấu hình chung hệ thống đánh giá ổn định động hệ thống điện. Áp dụng mô hình đẳng trị một máy phát trong đánh giá ổn định quá độ hệ thống điện - phương pháp SIME. Áp dụng phần mềm xây dựng từ thuật toán phương pháp SIME đánh giá ổn định hệ thống điện Việt Nam từ năm 2015.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Hoài Nam;  Advisor : Nguyễn Phan Kiên (2011)

 • Trình bày cơ sở lý thuyết của các phương pháp xét nghiệm sinh hóa. Cấu tạo của máy xét nghiệm sinh hóa. Hoạt động và vận hành. Đề xuất quy trình kiểm chuẩn đối với hệ thống xét nghiệm sinh hóa. Tác giả trình bày kết luận và kiến nghị.