Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu tới nhấp nhô bề mặt và tuổi bền mũi khoan khi khoan thép gió φ 12 do Nhà máy dụng cụ cắt Hà Nội chế tạo
Authors: Nguyễn Văn Cừ
Advisor: Nguyễn Trọng Bình
Keywords: Gia công; Công nghệ bôi trơn
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về quá trình gia công cắt gọt. Công nghệ bôi trơn làm nguội. Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội tối thiểu tới nhấp nhô bề mặt và tuổi bền mũi khoan khi khoan bằng thực nghiệm. Trình bày kết luận và hướng nghiên cứu tiếp theo.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2500
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254413.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254413-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 121,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.