Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ chính xác gia công khi gia công vật liệu nhôm trên máy phay CNC
Authors: Trần Viết Hồi
Advisor: Phạm Văn Bổng
Keywords: Máy phay; Gia công
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gia công trên máy phay CNC. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về mối quan hệ giữa chế độ cắt với chất lượng bề mặt. Quá trình cắt khi gia công vật liệu có tính dẻo cao và xây dựng mô hình thực nghiệm mối quan hệ giữa chế độ cắt với chất lượng bề mặt khi gia công nhôm trên máy phay CNC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2524
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254122.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254122-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.