Ths-Điện tử viễn thông (1106)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1106

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Kiều Oanh;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2012)

 • Giới thiệu về OFDM. Hệ thống Mimo. Hệ thống Mimo-OFDM. Ghép kênh không gian trong hệ thống Mimo-OFDM.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Lý;  Advisor : Phạm Văn Bình (2012)

 • Trình bày tổng quan về mạng thế hệ mới. Cấu trúc mạng NGN. Chuyển mạch mềm softswitching. Các hệ thống báo hiệu trong NGN. Dịch vụ và các vấn đề liên quan đến dịch vụ trong mạng NGN. Chiến lược phát triển NGN của ngành và thực tế triển khai mạng NGN tại Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Thị Diệp;  Advisor : Nguyễn Văn Quy (2012)

 • Trình bày tổng quan cấu trúc vật liệu Graphene. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm quá trình chế tạo mẫu và khảo sát thực nghiệm, hóa chất sử dụng để chế tạo mẫu và quy trình chế tạo. Kết quả và phân tích kết quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về định tuyến và các giao thức định tuyến. Các giao thức định tuyến trong mạng IP. Định tuyến và điều khiển lưu lượng trong mạng Core IP/ MPLS. Mô phỏng các giao thức định tuyến điều khiển bằng phần mềm Oliver

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Văn Tuyến;  Advisor : Nguyễn Văn Đức (2012)

 • Trình bày các vấn đề chung. Thiết kế tổng quan hệ thống. Xây dựng cơ chế phản hồi trạng thái kênh truyền và truyền lại. Điều khiển tốc độ video thích ứng. Triển khai thiết kế và đánh giá kết quả.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Việt Hùng;  Advisor : Trần Đỗ Đạt (2010)

 • Giới thiệu về hiện trạng thị trường thông tin di động ở Việt Nam, các quy định về quy hoạch băng tần cho dịch vụ thông tin di động. Nghiên cứu về hệ thông thông tin di động 3G và phân tích sử dụng băng tần vô tuyến điện cho 3G. Công nghệ WCDMA trong hệ thống UMTS. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật triển khai mạng 3G

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Ánh Hồng;  Advisor : Nguyễn Quốc Trung (2010)

 • Trình bày tổng quan về kỹ thuật trải phổ. Các hệ thống thông tin trải phổ. Đồng bộ trong thông tin trải phổ. Các ứng dụng của kỹ thuật trải phổ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tất Đạt;  Advisor : Nguyễn Bình (2010)

 • Trình bày lịch sử phát triển và triển khai 3G (UMTS) trên thế giới. Nền tảng cung cấp dịch vụ cho 3G. Dịch vụ tiêu biểu triển khai mang 3G và lộ trình triển khai trên mạng VMS.