Ths-Điện tử viễn thông (1044)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1044

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Bá Chiến;  Advisor : Phạm Thành Công (2013)

 • Giới thiệu các vấn đề chung của đề tài. Các kỹ thuật sử dụng trong hệ thống LTE. Kỹ thuật Mimo. Mô phỏng. Triển khai thử nghiệm LTE tại Viettel.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lý Thu Phương;  Advisor : Đặng Quang Hiếu (2012)

 • Trình bày về OFDM. Hệ thống MIMO. Hệ thống MIMO - OFDM. Mô phỏng hệ thống MIMO - OFDM

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Hoa;  Advisor : Hồ Anh Túy (2010)

 • Trình bày tổng quan hệ thống IPTV. Các vấn đề kỹ thuật của IPTV. Thiết kế hệt thống IPTV. Đánh giá tương lai phát triển của IPTV.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Tiến Đạt;  Advisor : Nguyễn Vũ Thắng (2010)

 • Trình bày khái quát tình hình tài nguyên UPV4 và sự cấp thiết phải chuyển đổi sử dụng tài nguyên IPV6. Đặc điểm kỹ thuật của địa chỉ và giao thức IPV6. Thiết lập mạng thử nghiệm cung cấp dịch vụ IPV6 và đánh giá khả năng triển khai IPV6. Đề xuất phương án chuyển đổi địa chỉ IPV6 cho mạng internet Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Lê Thị Mai Liêm;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về mạng cảm biến không dây. Kỹ thuật cảm biến và truyền dẫn không dây. Trình bày các giao thức điều khiển truy cập trong mạng Wireless Sensor Networks. Hệ điều hành, phần mềm cho mạng cảm biến không dây. Các vấn đề liên quan đến quản lý mạng cảm biến không dây.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thắng;  Advisor : Nguyễn Hoàng Hải (2013)

 • Giới thiệu về hệ thống thông tin di động. Mạng GSM và giải pháp nâng cấp lên 3G. Công nghệ di động thế hệ ba W-CDMA. Quy hoạch và tối ưu mạng W-CDMA.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Văn Thắng;  Advisor : Đặng Quốc Thống (2006)

 • Trình bày nghiên cứu và áp dụng hệ thống DAS cho lưới điện quận Đống Đa: Giới thiệu chung về đặc điểm tình hình quận Đống Đa, giới thiệu hệ thống tự động phân phối điện - DAS, tính toán ứng dụng hệ thống DAS cho lưới điện khu vực quận Đống Đa, Phân tích tài chính kinh tế. Đề xuất một số giải pháp phát triển lưới điện cho các quận nội thành Hà Nội: Đặc thù về địa lý và dân cư&...