Ths-Điện tử viễn thông (913)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 913

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Công Long;  Advisor : Nguyễn Xuân Quyền (2019)

 • Tổng quan lý thuyết kỹ thuật siêu cao tần, phân tích mạch điện cao tần. Thiết kế bộ lọc điều hưởng. Bộ lọc thông dải có thể điều chỉnh với các băng tần kép có thể điều khiển độc lập. Thiết kế và mô phỏng bộ lọc thông dải băng tần kép điều hưởng.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Công Sơn;  Advisor : Nguyễn Văn Khang (2019)

 • Tổng quan sự phát triển từ mạng 1G đến mạng 5G. Mạng máy thông tin di động 4G. Giải pháp tối ưu tham số vùng phủ sóng cho mạng 4G của VIETTEL

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Mạnh Tuân;  Advisor : Võ Lê Cường (2018)

 • Tổng quan về tái định danh. Tái định danh trong hệ thống hai camera. Kết quả thử nghiệm tách người khỏi đám đông, giai đoạn loại bỏ nền ở khung hình người, thử nghiệm tái định danh trên cơ sở dữ liệu VIPeR, tái định danh trên cơ sở dữ liệu ETHZ.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Trần Thu Hương;  Advisor : Hoàng Phương Chi (2018)

 • Tổng quan về bộ lọc quang. Tinh thể quang tử - photonic crystal. Thiết kế bộ lọc tinh thể quang tử.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Tạ Minh Trí;  Advisor : Ngô Hồng Sơn (2018)

 • Tổng quan về software-defined networking, ứng dụng của SDN. Ứng dụng thuật toán Girvan-Newman vào trong mạng SDN. Mô phỏng và kết quả thử nghiệm.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Anh Tú;  Advisor : Trương Thu Hương (2018)

 • Tổng quan internet of things. Hệ thống IoT so sánh, đánh giá các kiến trúc của IoT và các lựa chọn về phần cứng, giao thức sử dụng trong các hệ thống IoT. Xây dựng hệ thống IoT trình bày cách thức xây dựng hệ thống IoT và ứng dụng vào hệ thống vườn rau tự động.

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Vũ Ngọc Diễn;  Advisor : Nguyễn Xuân Quyền (2018)

 • Lý thuyết kỹ thuật siêu cao tần. Lý thuyết bộ lọc tần số. Hốc cộng hưởng và phương pháp suy hao chèn. Thiết kế và mô phỏng bộ lọc hốc cộng hưởng.