Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt (V, S, t) đến độ nhấp nhô bề mặt khi gia công thép 45 bằng dao tiện thép gió sản xuất tại Việt Nam
Authors: Đoàn Văn Đô
Advisor: Trần Thế Lục
Keywords: Dao tiện; Gia công; Thép gió; Bề mặt
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về quá trình cắt, chất lượng lớp bề mặt và ảnh hưởng của các yếu tố đến chất lượng bề mặt chi tiết máy sau gia công. Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhấp nhô bề mặt chi tiết sau gia công.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2660
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254882.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 607,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254882.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 57,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.