Thông tin tài liệu


Title: Ảnh hưởng tính dị hướng của vật liệu tấm tới chất lượng sản phẩm dập vuốt
Authors: Phạm Công Diện
Advisor: Nguyễn Đắc Trung
Keywords: Tấm vật liệu; Dị hướng; Dập vuốt; Sản phẩm; Chất lượng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những vấn đề chung khi thiết kế công nghệ tạo hình tấm. Công nghệ dập vuốt. Mô hình vật liệu ứng dụng trong mô phỏng số. Mô phỏng số quá trình dập tạo hình.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2667
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254880.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 3,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254880.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 73,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 1_000000254880.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 73,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.