Ths-Hóa học (644)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 644

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Duy Trinh;  Advisor : Nguyễn Văn Xá; Nguyễn Đình Tuyến (2013)

 • Trình bày tổng hợp được vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53 (Fe), MIL-53 (Al), MIL-101 (Cr) bằng phương pháp thủy nhiệt. Đặc trưng các vật liệu tổng hợp được bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD, SEM, TEM, BET. Đánh giá khả năng hấp phụ Metylen Xanh của các mẫu vật liệu MIL-53(Fe), MIL-53 (Al) và P25 thông qua phản ứng phân hủy metylen xanh dưới ánh sáng mặt trời mô phỏng của đèn Osram...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đỗ Xuân Trường;  Advisor : Trần Trung Kiên (2010)

 • Thiết lập mô hình cho tháp chưng luyện gián đoạn. Mô phỏng quá trình chưng luyện gián đoạn và kiểm chứng mô hình tháp chưng luyện gián đoạn. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chưng luyện gián đoạn hệ ethanol-nước và các tạp chất trong tinh thể cồn thực phẩm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hồng Quân;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2010)

 • Nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, kích thước hạt và lưu lượng hơi đến khả năng chiết tách tinh dầu hồi. Xây dựng quy trình công nghệ nâng cao hiệu suất chiết tách cũng như chất lượng tinh dầu hồi. Cải tiến hệ thống phân ly tinh dầu và đề xuất mô hình thiết bị chưng cất 300 kg/mẻ

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đinh Thị Thu Hiền;  Advisor : Trần Thu Hương (2010)

 • Trình bày tổng quan về họ tử vi - lythraceae, tổng quan về cây lá móng tay. Trình bày về mẫu thực vật và phương pháp nghiên cứu. Quá trình thực nghiệm chiết phân đoạn và phân lập các hợp chất, hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất. Tác giả trình bày các kết quả và thảo luận.