Ths-Hóa học (547)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 547

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Hồng Phượng;  Advisor : Nguyễn Văn Xá; Phùng Lan Hương (2014)

 • Tổng quan vật liệu TiO2, ứng dụng và các phương pháp chế tạo vật liệu quang xúc tác TiO2. Nêu hóa chất, dụng cụ và thiết bị sử dụng, phương pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu nano TiO2 từ TTIP...Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa công nghệ chế tạo màng nano TiO2. Nghiên cứu tính chất cơ lý hóa và khả năng diệt khuẩn, diệt nấm của màng nano TiO2.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Đình Định;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2007)

 • Giới thiệu việc điều chế vật liệu mao quản trung bình eta - oxit nhôm từ nhôm phế liệu và sử dụng chất tạo cấu trúc là axit tactaric. Tìm ra được các điều kiện tối ưu của độ pH, nhiệt độ phản ứng, thời gian già hoá và nồng độ của chất tạo cấu trúc. Ngoài ra, vật liệu mao quản trung bình eta - oxit nhôm còn được tăng kích thước mao quản, tăng diện tích bề mặt bằng cách sử dụng...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Hưng;  Advisor : Mai Xuân Kỳ (2009)

 • Trình bày về công nghệ sản xuất Super phốt phát đơn. Thực trạng công đoạn sấy quặng Apatit tại Công ty Supe phốt phát Lâm Thao. Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ bằng thực nghiệm. Tính toán và thiết kế các thiết bị xử lý bụi sau máy sấy. Tính toán các thiết bị phụ trợ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tiến Phong;  Advisor : Bùi Chương (2009)

 • Tổng quan về: Cao su thiên nhiên, cao su EPDN, Blend từ CSTN và EPDN, cơ chế tăng cường cho cao su, chất độn gia cường. Sử dụng phương pháp phân tích nhiệt đồng thời , cơ lý đánh giá khả năng lão hóa nhiệt của Blend. Kết quả cho thấy khi sử dụng chất tương trợ độ bền kéo đứt tăng từ 7,1 MPa lên 9,56 MPa, độ dãn dài khi đứt tăng từ 345% lên 456%, vật liệu chịu lão hóa nhiệt&#x...