Ths-Hóa học (576)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 576

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Linh Lan;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

 • Trình bày tổng quan về dầu thực vật, nhiên liệu Diesel. Thực nghiệm: Phân tích một số tính chất của dầu thực vật, quá trình tổng hợp Biodiesel. Kết quả và thảo luận: Ảnh hưởng của độ sạch của dầu thực vật tới quá trình tổng hợp Biodiesel, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp Biodiesel, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình làm sạch Biodiesel, đánh giá chất lượng sản phẩm, nghiên cứu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Thị Vân Anh;  Advisor : Lê Xuân Thành (2006)

 • Giới thiệu về chất phát quang, kẽm silicat. Nội dung và phương pháp nghiên cứu. Kết quả và thảo luận: khảo sát khả năng phản ứng tạo kẽm silicat theo phương pháp phân tích nhiệt, lựa chọn phương pháp tổng hợp, khảo sát ảnh hưởng của hàm lượng NaOH, ảnh hưởng của hàm lượng mangan, ảnh hưởng của nhiệt độ nung, thời gian nung, nhiệt độ tạo precursor.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Minh Hảo;  Advisor : Tạ Ngọc Đôn (2006)

 • Tổng quan về vật liệu mao quản trung bình, vật liệu cấu trúc lưỡng mao quan, giới thiệu một số phương pháp quan trọng đặc trưng cấu trúc vật liệu MQTB, giới thiệu về cao lanh. Các phương pháp thực nghiệm: chuẩn bị nguyên liệu và hoá chất, tổng hợp vật liệu Zeolit/MQTB, các phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật liệu. Kết quả và thảo luận: Tổng hợp và đặc trưng vật liệu MQTB chứa mầm Zeolit, tổng&#x...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Hải Yến;  Advisor : Trần Thu Hương (2006)

 • Trình bày tổng quan về cây Trạch tả, thành phần hoá học, Vài nét về các hợp chất Tecpen, khử hoá bằng phức hydrua kim loại. Các phương pháp nghiên cứu: Mẫu thực vật, phương pháp phân lập các hợp chất, phương pháp xác định cấu trúc hoá học các hợp chất, phương pháp thử nghiệm các hoạt tính sinh học. Thực nghiệm: Mẫu thực vật, phân lập các hợp chất, hằng số vật lý và các số liệu phổ của ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Hoàng Duy;  Advisor : Ngô Đại Quang (2006)

 • Trình bày tổng quan về Axit xianuaric, phản ứng clo hoá axit xianuric thành axit tricloisoxianuric, clo hoá axit xianuric thành axit dicloisoxianuric. Thực nghiệm: Yêu cầu nguyên liệu, thiết bị dùng để clo hoá axit xianuric, tối ưu hoá các thông số công nghệ, phân tích và xác định cấu trúc sản phẩm. Kết quả thảo luận: Áp dụng lý thuyết hàm mật độ để giải thích cơ chế phản ứng, tối ưu các thông số phản...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Anh Tuấn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

 • Giới thiệu về cặn dầu, thành phần của chất tẩy rửa cặn dầu, cơ chế tẩy rửa, các phương pháp xử lý nước thải có chứa dầu, các chỉ tiêu của nước thải. Thực nghiệm: Xác định hàm lượng dầu trong nước sau khi lắng tách, xác định hàm lượng kim loại trong cặn dầu và nước thải, xác định các chỉ tiêu của nước thải, xử lý bằng keo tụ, khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ. ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đặng Hồng Toan;  Advisor : Phạm Văn Thiêm (2006)

 • Trình bày tổng quan về chất tẩy rửa, quá trình tẩy rửa trên vải sợi, qúa trình biến tính dầu thực vật. Thực nghiệm: Nguyên liệu và dụng cụ thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm Sunfat hoá dầu dừa và dầu sở, pha chế chất tẩy rửa và phương pháp xác định độ tẩy rửa, xác định các giá trị hoá lý của sản phẩm Sunfat hoá. Kết quả và thảo luận: Xác định thành phần dầu sở của nguyên liệu, nghiên...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Anh Dũng;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2006)

 • Tổng quan về vải sợi và những nguồn nhiễm bẩn vải sợi, chất tẩy rửa, tổng quan về dầu thực vật. Thực nghiệm: Phân tích thành phần tinh dầu thông, biến tính dầu thực vật để liệu chế tạo chất tẩy rửa dầu mỡ trên vải sợi, tổng hợp chất tẩy rửa từ dầu thông biến tính, xác định khả năng tẩy rửa bằng phương pháp so màu Soyball, xác định một số thông số hoá lý của chất tẩy rửa và dầu...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Mạnh Toàn;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2006)

 • Trình bày tổng quan về tình hình rác thải hiện nay, tổng quan về cao su, dầu nhờn, quá trình nhiệt phân cao su. Thực nghiệm: Phương pháp nghiên cứu xác định chất lượng sản phẩm. Kết quả và thảo luận: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình nhiệt phân cao su, sự tham gia của dầu thải và găng tay y tế, xác định một số chỉ tiêu quan trọng, đánh giá thành phần hoá học trong các ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Phúc;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2006)

 • Trình bày sự biến đổi thành phần và khối lượng chất thải rắn, thu gom và vận chuyển rác thải, các phương pháp xử lý chất thải rắn đang thực hiện, các phương pháp tái chế rác thải. Phân tích và đánh giá các công trình nghiên cứu đã có, vấn đề tồn tại và hướng nghiên cứu tiếp theo. Nguyên liệu cho quá trình xử lý, cơ sở quá trình phân huỷ nhiệt các loại polyme, một số yếu tố ảnh hưở...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Tuấn Minh;  Advisor : Lê Thị Hoài Nam (2006)

 • Trình bày tổng quan tài liệu: Tổng quan về khí CO, tổng quan về phản ứng oxi hoá CO trên xúc tác rắn, tổng quan tài liệu về hệ xúc tác vàng. Các phương pháp thực nghiệm: Tổng hợp xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng xúc tác. Kết quả tổng hợp xúc tác, các kết quả nghiên cứu đặc trưng xúc tác, sự phân bố của vàng trong và ngoài mạng cấu trúc Au-ZSM5, xác định bản chất và kh...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Sơn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hoài Sơn;  Advisor : Đinh Thị Ngọ (2011)

 • Tổng hợp thành công biodiezel từ dầu hạt cao su trên hai hệ xúc tác. Khảo sát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng xúc tác, chất lượng và hiệu suất biodiezel thu được. Pha chế thành công nhiên liệu B20 thu được từ biodiezel mới tổng hợp