Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : NGUYỄN THỊ THANH THÚY;  Advisor : NGÔ KIM ĐỊNH (2005)

 • Xác định phức chất có hiệu quả trong quá trình Peroxydaza. Thiết lập quy luật động học của quá trình Peroxydaza. Chứng minh sự phát sinh và huỷ diệt gốc HO. Thiết lập cơ chế nguyên tắc của quá trình

 • Thesis


 • Authors : Nhã Tường Linh;  Advisor : Ngô Sỹ Lộc (2008)

 • Lịch sử hình thành, ưu nhược điểm và sự phát triển của hệ thống thuỷ lực công nghiệp. Đặc tính, hướng phát triển và tiềm năng ứng dụng của hệ thống AFH.

 • Thesis


 • Authors : Lưu Anh Tuấn;  Advisor : Nguyễn Hữu Tùng (2005)

 • Xây dựng phương án sử dụng hơi hiệu quả cho các công đoạn cô đặc, gia nhiệt và nấu đường. Khảo sát một số sơ đồ sử dụng hơi tiêu biểu của các nhà máy đường. Đề xuất phương án sử dụng hơi hợp lý cho các công đoạn cô đặc, gia nhiệt và nấu đường của nhà máy đường Lam Sơn 1, Thanh Hoá

 • Thesis


 • Authors : Hoàng Đỗ Quyên;  Advisor : Nguyễn Hữu Trịnh (2005)

 • Nghiên cứu và sản xuất xăng pha cồn công nghiệp. Khảo sát các chỉ tiêu của xăng pha cồn. Nghiên cứu các phụ gia chống hiện tượng tách pha. Khảo sát khói thải và tiêu tốn xăng pha cồn sử dụng trong động cơ đốt trong

 • Thesis


 • Authors : Vũ Quang Dương;  Advisor : Lê Xuân Thành (2005)

 • Giải quyết vấn đề tạo ra sản phẩm Fe3O4 để sử dụng cho mục đích khoan thăm dò khai thác dầu khí nhằm nâng cao khả năng loại bỏ H2S, giảm chi phí khoan khai thác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường đồng thời sử dụng có hiệu quả chất thải của các nhà máy mạ tráng kẽm, tránh lãng phí và cũng giảm ô nhiễm môi trường