Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Huỳnh Văn Nam;  Advisor : Nguyễn Bin. (2009)

  • Cơ sở lý thuyết công nghệ luyện xỉ titan, khí thải sinh ra trong quá trình luyện. Tổng quan về bụi và các phương pháp xử lý bụi trong công nghiệp. Nêu các phương pháp phân tích sử dụng trong nghiên cứu, xử lý khí thải trong công nghệ luyện xỉ titan. Kết quả phân tích thành phần và hàm lượng các chất trong khí thải, thành phần khí thải sau khi qua công đoạn xử lý. Đề xuất phương án xử&#...

  • Thesis


  • Authors : Huỳnh Văn Nam;  Advisor : Nguyễn Bin (2009)

  • Cơ sở lý thuyết công nghệ luyện xỉ titan, khí thải sinh ra trong quá trình luyện. Tổng quan về bụi và các phương pháp xử lý bụi trong công nghiệp. Nêu các phương pháp phân tích sử dụng trong nghiên cứu, xử lý khí thải trong công nghệ luyện xỉ titan. Kết quả phân tích thành phần và hàm lượng các chất trong khí thải, thành phần khí thải sau khi qua công đoạn xử lý. Đề xuất phương án xử&#...