Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Tô Thị Chuyên;  Advisor : Trần Thị Thanh Thuỷ (2005)

  • Xây dựng các phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng nước. Xây dựng mô hình thực nghiệm xử lý nước thải bằng phương pháp điện keo tụ và phương pháp hấp phụ. Nghiên cứu phương pháp hoạt hoá và than hoạt tính sử dụng làm chất hấp phụ. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình điện keo tụ, hập phụ

  • Thesis


  • Authors : Cao Thị Thu Trang;  Advisor : Lưu Văn Diệu (2005)

  • Tập trung vào kiểm chuẩn phương pháp và thiết lập sơ đồ đảm bảo chất lượng số liệu phân tích, góp phần vào việc đánh giá đúng đắn hiện trạng ô nhiễm phenol trong nước biển ven bờ miền Bắc Việt Nam và trong nước thải tại bãi rác Tràng Cát, Hải Phòng

  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thế Cường;  Advisor : Nguyễn Bin (2009)

  • Giới thiệu chung về công nghệ trong ngành dệt nhuộm, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải, hiện trạng nước thải tại nhà máy Dệt len mùa đông. Sơ lược các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm, lựa chọn công nghệ xử lý. Nêu phương pháp quy hoạch hoá tuyến tính bậc 1 và bậc 2; mô tả thực nghiệm, phân tích kết quả, sự ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ.