Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu mạng neuron nhân tạo và thực hiện mô hình NN trên FPGA
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Mạng thần kinh; FPGA
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan mạng neuron nhân tạo. Khái quát về FPGA và việc phần cứng hóa mạng neuron. Thuật toán cordic. Thực hiện mô hình neuron network trên FPGA
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Điện tử tin học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2701
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254403.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254403-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 107,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.