Thông tin tài liệu


Title: Dịch vụ IPTV trên IMS-NGN
Authors: Vũ Quang Hưng
Advisor: Trương Thu Hương
Keywords: Viễn thông; Dịch vụ
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề về mạng viễn thông. Kiến trúc IMS. IPTV trên IMS trên IMS và thực tế triển khai tại VNPT. Mô phỏng IMS và kết quả. Tổng kết và hướng phát triển
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2739
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254115.pdf
    Restricted Access
 • lu?n v?n
  • Size : 2,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254115-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 98,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.