Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ quản lý và khai thác thông tin.
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Dữ liệu; Khai thác
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kho dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu, xử lý và khai thác dữ liệu. Giới thiệu phần mềm hạ tầng cổng thông tin liferay. Xây dựng kho dữ liệu đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (Utehy).
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành - Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2771
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295984.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295984-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.