Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bài giảng tích hợp môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội.
Authors: Đinh Thi Thanh Loan
Advisor: Lê Anh Ngọc
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Bài giảng; Trường cao đẳng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học tích hợp. Nêu thực trạng giảng dạy môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu của nghề quản trị cơ sở dữ liệu tại trường Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. Thiết kế bài giảng tích hợp giảng dạy môn quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu cơ bản và thực nghiệm sư phạm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2775
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296068-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 120,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296068.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.