Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng bài giảng điện tử trong dạy học môn Điện tử số hệ Trung cấp tại trường Trung Cấp Nghề số 18 – Bộ Quốc Phòng.
Authors: Trần Thị Phương
Advisor: Bùi Thị Thúy Hằng
Keywords: Bài giảng; Xây dựng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận của việc xây dựng bài giảng điện tử. Cơ sở thực tiễn của việc xây dựng bài giảng điện tử vào dạy học môn điện tử số tại trường Trung cấp nghề số 18- Bộ Công an. Xây dựng bài giảng điện tử và thực nghiệm sư phạm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy - Chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2781
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296949-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 159,69 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296949.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,92 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.