Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả sử dụng đồng hồ đo điện thông minh trong lưới điện
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Lê Việt Tiến
Keywords: Đồng hồ đo điện thông minh; TK145
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về lưới điện thông minh, đồng hồ đo điện thông minh. Hệ thống thu thập số liệu đồng hồ đo điện thông minh. Tính toán thanh toán điện năng các nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh. Ứng dụng đồng hồ đo điện thông minh trong tính toán điện năng nhà máy điện nhơn trạch 1 tham gia thị trường điện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2792
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273180.pdf
    Restricted Access
 • Toàn văn
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273180-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt luận văn
  • Size : 248,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.