Thông tin tài liệu


Title: Biện pháp về quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh phổ thông của Trung tâm giáo dụng thường xuyên - Tiên Du, Bắc Ninh.
Authors: Đinh Quang Toàn
Advisor: Cao Văn Sâm
Keywords: Đào tạo nghề; Quản lý; Học sinh phổ thông; Bắc Ninh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lí luận về quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông. Nêu thực trạng hoạt động dạy nghề cho học sinh phổ thông của Trung tâm giáo dụng thường xuyên - Tiên Du, Bắc Ninh. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề cho học sinh trung học phổ thông của trung tâm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2793
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297153-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 165,85 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297153.pdf
    Restricted Access
  • Size : 828,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.