Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu công nghệ web đa phương tiện và ứng dụng.
Authors: Nguyễn Mạnh cường
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Website; Công nghệ; Ứng dụng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu về công nghệ web đa phương tiện. Khảo sát yêu cầu website trường Đại học sư phạm Hưng Yên. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu đa phương tiện cho website của Trường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2796
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295989.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295989-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.