Ths-Kinh tế và quản lý (5627)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5627

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : test (2015)

 • -

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Sỹ Hoàng;  Advisor : Phan Văn Thuận (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh; phân tích tình hình hoạt động và xâyd ựng chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần xây lắp dầu khí. Kiến nghị đưa ra: cần bổ sung các chính sách kinh tế phù hợp; có chính sách hỗ trợ cho công tác nghiên cứu phát triển; hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty, cơ chế quản lý tài chính...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Thanh Phương;  Advisor : Nghiêm Sĩ Thương (2006)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và xây dựng chiến lược; phân tích các nhân tố chiến lược và đề xuất một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2006 - 2010. Kiến nghị đưa ra: cần tiến hành tách phòng kinh doanh; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp; đưa ra những quy trình công việc cụ thể; sớm chuyển sang hình thức hạch toán độc lập; cần tách bạ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trần Minh Hiển;  Advisor : Trần Trọng Phúc (2006)

 • Trình bày tính tất yếu khách quan doanh nghiệp quốc phòng tham gia vào thị trường công nghệ; những đặc điểm về đổi mới công nghệ trong sự phát triển kinh tế quốc dân và đảm bảo an ninh quốc phòng; phân tích thị trường, chuyển giao công nghệ và tổ chức doanh nghiệp quốc phòng tham gia vào thị trường công nghệ.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Văn Đông;  Advisor : Nguyễn Ái Đoàn (2006)

 • Giới thiệu một số lý luận cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược của doanh nghiệp; phân tích chiến lược và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược phát triển đào tạo nghề của trường dạy nghề tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kiến nghị đưa ra: hoàn thiện và đồng bộ hệ thống luật pháp và chính sách về đào tạo và phát triển nghề; khắc phục sự bất cập về nguồn lực; đào tạo nghề phải gắn...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Như Vân;  Advisor : Phạm Thị Thu Hà (2007)

 • Cơ sở lý thuýet về định giá điện.Phân tích các mô hình định giá bán lẻ trong thị trường điện phi điều tiết. Định giá bán lẻ hiệu quả trong thị trường điện và tác động dài hạn của định giá điện biến đổi theo thời gian