Ths-Kinh tế và quản lý (4875)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 4875

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Đào Xuân An;  Advisor : Nguyễn Văn Nghiến (2016)

 • Trình bày lý luận chung về thanh tra chuyên ngành. Nêu thực trạng hoạt động thanh tra chuyên ngành tại Cục hải quan Hà Tĩnh. Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện hoạt động thanh tra chuyên ngành tại Cục hải quan Hà Tĩnh

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Trường Sơn;  Advisor : Lê Thị Thúy Nga (2019)

 • Cơ sở lý luận về hệ thống đánh giá, đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI). Nêu thực trạng công tác đánh giá đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng BSC và KPI tại trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang. Nêu giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đo lường hiệu suất công việc của nhân viên bằng&...

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Bùi Quang Sơn;  Advisor : Nguyễn Ngọc Điện (2019)

 • Cơ sở lý luận về quản trị hoạch định chiến lược cạnh tranh trong doanh nghiệp. Nêu thực trạng chiến lược cạnh tranh của trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chiến lược cạnh tranh cho trung tâm.