Ths-Kinh tế và quản lý (5991)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5991

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Trương Đình Hoàn;  Advisor : Trần Hồng Nguyên (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Giải pháp mạng và máy tính TIC. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Giải pháp mạng và máy tính TIC trong hoạt động kinh doanh điện tử - tin học - công nghệ thông tin.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Bùi Đình Trọng;  Advisor : Trần Việt Hà (2012)

 • Trình bày những lý luận cơ bản về sản phẩm phát sinh. Thực trạng về thị trường chứng khoán Việt Nam và các công cụ Option đang có trên thị trường. Các giải pháp phát triển công cụ Option trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Thị Quyên;  Advisor : Đặng Vũ Tùng (2012)

 • Trình bày về cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Việt Nam. Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề và công tác phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở Trường cao đẳng nghề Sông Đà. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên dạy nghề ở Trường cao đẳng nghề Sông Đà.