Thông tin tài liệu


Title: Tóm tắt văn bản Tiếng Việt.
Authors: Mai Thị Thảo
Advisor: Lê Thanh Hương
Keywords: Văn bản; Tóm tắt; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bài toán tóm tắt văn bản. Các phương pháp tóm tắt văn bản. Xây dựng hệ thống tóm tắt văn bản tiếng việt. Cài đặt ứng dụng
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2800
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296013.pdf
    Restricted Access
  • Size : 826,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296013-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 190,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.