Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng sơ đồ chữ ký số dựa trên hệ mã kết hợp ALT và RSA.
Authors: Trương Minh Hợi
Advisor: Hồ Ngọc Vinh
Keywords: Chữ ký; Công nghệ thông tin; Mã hóa
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mật mã và hệ mã RSA. Giới thiệu về giải pháp MPSFV6 và open VPN. Xây dựng chữ ký số dựa trên mã kết hợp ALT và RSA.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2801
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296020.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296020-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 140,83 kB

  • Format : Adobe PDF



 • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.