Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu dịch vụ Mobile-TV và triển khai trên mạng truy cập VASC
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Đặng Văn Chuyết
Keywords: Truyền hình số di động; Dịch vụ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dịch vụ MTV. Giới thiệu các hệ thống mobile TV hiện có. Lựa chọn giải pháp và tìm hiểu công nghệ HSDPA. Phân tích và thiết kế hệ thống mobile TV.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2802
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296022.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296022-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.