Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đánh giá các thuật toán bù tối ưu công suất phản kháng
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Lê Việt Tiến
Keywords: Công suất phản kháng; Lưới điện
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công suất phản kháng trong lưới điện phân phối. Các thuật toán bù tối ưu công suất phản kháng. Tổng quan lưới điện trung áp công ty điện lực Sóc Sơn. Tính toán bù công suất phản kháng cho lộ đường dây 478-E19 bằng phần mềm PSS/ADEPT.
Description: Luận văn thạc sỹ Ngành Mạng và Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2818
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000273199.pdf
    Restricted Access
 • Toàn văn
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000273199-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt luận văn
  • Size : 199,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.