Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và ứng dụng công cụ BIP trong phát triển và kiểm chứng phần mềm. Studying and Applying BIP Component-Framework in Software Construction and Verification. (Viết bằng tiếng Anh và bảo vệ bằng tiếng Việt).
Authors: Vũ Minh Phong
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Phần mềm; Phát triển; Kiểm chứng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2842
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296364.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296364-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 62,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.