Thông tin tài liệu


Title: Thám mật khẩu các file word
Authors: Hồ Tuấn Dũng
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Dữ liệu; Mật khẩu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mật mã học, giới thiệu bài toán thám mật khẩu cho các file word. Cấu trúc mã hóa văn bản trong microsoft office. Thám mật khẩu các file word. Thử nghiệm và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2883
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296705.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296705-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 202,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.