Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, đề xuất mô hình và các giải pháp chính quyền điện tử tại Hà Tĩnh.
Authors: Phan Anh Tú
Advisor: Nguyễn Thành Phúc
Keywords: Chính phủ điển tử; Phần mềm; Hà tĩnh
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chính phủ điện tử. Xây dựng mô hình, giải pháp chính quyền điện tử tại tỉnh Hà Tĩnh. Xây dựng phần mềm dịch vụ công trực tuyến dùng chung (mức 3) áp dụng trong chính quyền điện tử.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2886
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296760.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296760-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 141,57 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.