Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ thống phân phối ứng dụng di động sử dụng kiến trúc hướng dịch vụ.
Authors: Nguyễn Việt Tiến
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Hệ thống thông tin di động; Ứng dụng; Kiến trúc
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống phân phối ứng dụng di động, kiến trúc hướng dịch vụ, SOA và web service. Mô hình phân phối ứng dụng di động sử dụng kiến trúc hướng dịch vụ. Thực nghiệm hệ thống
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2890
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296818.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296818-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.