Ths-Kinh tế và quản lý (6003)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 6003

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hoàng Minh Giang;  Advisor : Đỗ Văn Phức (2013)

  • Cơ sở lý luận của chiến lược phát triển kinh doanh. Phân tích, dự báo các căn cứ cho hoạch định chiến lược phát triển thủy sản cao cấp của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020. Chiến lược phát triển thủy sản chất lượng cao của Tỉnh.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trương Đình Hoàn;  Advisor : Trần Hồng Nguyên (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Giải pháp mạng và máy tính TIC. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Giải pháp mạng và máy tính TIC trong hoạt động kinh doanh điện tử - tin học - công nghệ thông tin.