Ths-Môi trường (423)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 423

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Hồ Uyên Vũ;  Advisor : Nguyễn Ngọc Lâm (2007)

  • Tổng quan rác thải sinh hoạt, hiện trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện quỳnh lưu. Các phương pháp thu gom, vận chuyển đề xuất phương án thu gom phù hợp với qui mô và điều kiện kinh tế đối với bãi chôn lấp rác thải Huyện Quỳnh lưu. Lựa chọn phương pháp và tính toán các hạng mục công trình bãi xử lý chôn rác thải . Các tác động môi trường và biện pháp giảm thiểu.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Thị Tâm;  Advisor : Đặng Kim Chi (2007)

  • Giới thiệu phương pháp đánh giá công nghệ sản xuất xi măng về khía cạnh môi trường; phân tích, so sánh mức độ tác động tới môi trường giữa 2 công nghệ sản xuất xi măng lò đứng và công nghệ sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô; lựa chọn công nghệ sản xuất xi măng thích hợp tại Việt Nam và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường cho loại hình công nghệ&...