Ths-Môi trường (433)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 433

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Trịnh Anh Nam;  Advisor : Đặng Xuân Việt (2011)

  • Trình bày tổng quan về đặc tính của phenol, tác động của nó đến môi trường và các phương pháp xử lý nước thải chứa phenol. Mục đích, đối tượng, nội dung nghiên cứu; pha chế nước thải phenol; các phương pháp đo và phân tích; trang thiết bị và hóa chất thí nghiệm; chuẩn bị thí nghiệm. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xử lý COD của dung dịch nước thải chứa phenol trong quá trình&#...