Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Lê Thị Huệ;  Advisor : Nguyễn Thị Hoài Hà (2014)

  • Tổng quan tảo lam microcystis (MC), độc tố MC, loại bỏ MC hòa tan trong các quá trình xử lý nước, vi khuẩn phân hủy MC. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát mức độ phú dưỡng trong hồ Hoàn Kiếm, sàng lọc và tuyển chọn vi khuẩn dị dưỡng phân hủy MC từ nước hồ, nghiên cứu enzyme phân hủy độc tố MC của Sphingomonas, khả năng phân hủy MC và vi khuẩn dị dưỡng.