Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của kết cấu cốt đến một số tính chất của composite vải dệt kim.
Authors: Vũ Thị Nếp
Advisor: Đào Anh Tuấn
Keywords: Vải dệt; Vật liệu tổ hợp; Tính chất
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu composite. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả thí nghiệm đo độ dày, thí nghiệm cân khối lượng, kết quả xác định độ bền kéo đứt.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu dệt may
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2909
Appears in Collections:Ths-Dệt may - Thời trang
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296220-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296220.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,13 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.