Thông tin tài liệu


Title: Trí tuệ nghiệp vụ và các ứng dụng ngân hàng.
Authors: Nguyễn Xuân Thịnh
Advisor: Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Ngân hàng; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán xét duyệt hồ sơ tín dụng thẻ FLC, giải pháp trí tuệ nghiệp vụ và ứng dụng trong lĩnh vực ngân hàng. Mô hình xây dựng cây quyết định. Xây dựng ứng dụng web hỗ trợ ra quyết định xét duyệt hồ sơ tín dụng FLC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2925
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296934-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 134,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296934.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.