Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển hệ thống xử lý chứng từ chứa chữ ký số tại Ngân hàng BIDV.
Authors: Phạm Tuấn Đạt
Advisor: Nguyễn Hữu Đức
Keywords: Ngân hàng; Chữ ký; Chứng từ; Công nghệ thông tin
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về chữ ký số và các ứng dụng thực tiễn. Các thuật toán tạo và xác thực chữ ký số. Áp dụng thực hiện chương trình quản lý chứng từ chữ ký số tại BIDV.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2930
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296943.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,82 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296943-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 131,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.