Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp MultiHosting an toàn và bảo mật cho các dịch vụ hỗ trợ Virtual Host
Authors: Nguyễn Thanh Tùng
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Website; An toàn; Bảo mật
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các mô hình web hosting. Giải pháp đề xuất đảm bảo an toàn bảo mật cho web hosting. Xây dựng hệ thống thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/2960
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296976.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296976-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.